Privaatsuspoliitika

Sinadisain.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta kliendi privaatsust ja hoolitseda, et kliendi isikuandmed oleksid kaitstud.

Sinadisain.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

  • Sinadisain.ee ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;

  • Sinadisain.ee ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Isikliku info kogumine ja kasutamine 

Tingimusel, et klient annab Sinadisain.ee käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide tellimusi, rahuldada klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud.

Sinadisain.ee austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Isikuandmeid töötleb Sina Disain OÜ, Vaniku 5, Tallinn


Sinadisain.ee teated

Sinadisain.ee uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Sinadisain.ee saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.


Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Sinadisain.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid  annab statistilist teavet, mida Sinadisain.ee saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Isikuandmeid töötleb Sina Disain OÜ, Vaniku 5, Tallinn


Kommentaarid

Sinadisain.ee omab asjakohast teavet, mida on meile andnud külastajad. Seda saab lugeda meie kodulehelt kommentaaride alt.

Sinadisain.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Sinadisain.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.


Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid Sinadisain.ee privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel  info@sinadisain.ee

Privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 23. Märtsil 2018.a.